คลังเก็บหมวดหมู่: Computer Programming

ภาษา C น่ารู้: Array of Object

Array of Object   ความหมาย:- Array ตัวแปรชุด รูปแบบคือ ชื่อตัวแปร[ลำดับ] เช่น Number[10] หมายถึง ตัวแปร Number เก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 0-9 นั่นคือ 10 จำนวน Object คือวัตถุที่สร้างจาก Class เช่น ถ้ามี Class A เวลาจะประกาศวัตถุก็ A objectName; เป็นต้นนะเออ   การใช้งาน:- ถ้าสร้าง int เป็น array ก็ int B[10]; เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Computer Programming | 1 ความเห็น

ภาษา C น่ารู้: Friend Function & Friend Class

Friend Function & Friend Class   ความหมาย:- Friend ก็คือเพื่อน… เช่น ถ้า A กำหนดว่า B เป็นเพื่อนแล้ว B จะสามารถใช้ของลับของ A ได้ (อย่าคิดลึก!) เปรียบเทียบคือ ถ้า Class A ยอมให้ B เป็นเพื่อนแล้ว B จะเข้าคงข้อมูลส่วน private ของ A ได้!!!   กำหนดเพื่อนอย่างไร:- เช่นถ้าใน class B จะกำหนดให้ function main() … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Computer Programming | ใส่ความเห็น

ภาษา C น่ารู้: Overload Operator

Overload Operator   ความหมาย:- Overload แปลว่าเกิน Operator ก้อแปลว่าเอ่อ…บอกไม่ถูกอ่ะนะ แปลว่ากระทำมั้ง   หน้าตาของเครื่องหมาย Operator:- อันได้แก่ + – * / > < >= <= == == != % และอื่นๆ อีกมากมาย   จุดประสงค์:- ปกติแล้ว Object ของแต่ละ Class จะไม่สามารถเอามา + – กันได้เหมือนข้อมูลชนิดทั่วไป เช่น int ถ้าทำ Overload … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Computer Programming | 1 ความเห็น