คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2005

จะสอบละเน้อ…

===ตารางสอบ=== 26 ก.ย. 1530-1830 RB3405 001203  English for Academic Purpose 27 ก.ย. 0800-1100 ECB1xxx 751100 General Economic 2 ต.ค. xxxx-xxxx xxxxxx 206281 Discrete Mathematics 3 ต.ค. 0800-1100 xxxxxx 206203 Calculus III 3 ต.ค. xxxx-xxxx xxxxxx 154104 Environment Conservation 7 ต.ค. xxxx-xxxx CSBxxxx 204211 Computer … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Diary | ใส่ความเห็น